Zhixin Shu

Zhixin Shu

Address: 345 Park Ave, San Jose, CA 95110

Email: zshu AT adobe DOT com

LinkedIn

Google ScholarAbout

I'm a research scientist at Adobe Research since 2020. I obtained my Ph.D. in Computer Science from Stony Brook University in 2019.

I'm interested in research topics related to humans in the intersection of computer vision, computer graphics, and machine learning. My recent work has a focus on human-related controllable generation, 3D modeling, neural rendering, relighting, and editing.

Publications

 
Alfredo Rivero, ShahRukh Athar, Zhixin Shu, Dimitris Samaras
arXiv 2024
[paper]

 
Desai Xie, Jiahao Li, Hao Tan, Xin Sun, Zhixin Shu, Yi Zhou, Sai Bi, Sören Pirk, Arie E. Kaufman
CVPR 2024
[paper]

 
Yiran Xu, Zhixin Shu, Cameron Smith, Seoung Wug Oh, Jia-Bin Huang
CVPR 2024
[paper]

 
Yiqun Mei, Yu Zeng, He Zhang, Zhixin Shu, Xuaner Zhang, Sai Bi, Jianming Zhang, HyunJoon Jung, Vishal M. Patel
CVPR 2024
[paper]

 
Mengwei Ren, Wei Xiong, Jae Shin Yoon, Zhixin Shu, Jianming Zhang, HyunJoon Jung, Guido Gerig, He Zhang
CVPR 2024
[paper]

 
ShahRukh Athar, Zhixin Shu, Zexiang Xu, Fujun Luan, Sai Bi, Kalyan Sunkavalli, Dimitris Samaras
3DV 2024
[paper]

 
Zhen Zhu, Yijun Li, Weijie Lyu, Krishna Kumar Singh, Zhixin Shu, Sören Pirk, Derek Hoiem
WACV 2024
[paper]

 
Yiqun Mei, He Zhang, Xuaner Zhang, Jianming Zhang, Zhixin Shu, Yilin Wang, Zijun Wei, Shi Yan, HyunJoon Jung, Vishal M. Patel
CVPR 2023
[paper]

 
Zhengfei Kuang, Fujun Luan, Sai Bi, Zhixin Shu, Gordon Wetzstein, Kalyan Sunkavalli
CVPR 2023
[paper]

 
ShahRukh Athar, Zhixin Shu, Dimitris Samaras
FG 2023
[paper]

 
Sagnik Das, Ke Ma, Zhixin Shu, Dimitris Samaras
ECCV 2022
[paper]

 
Yuchen Liu, Zhixin Shu, Yijun Li, Zhe Lin, Richard Zhang, S.Y. Kung
ECCV 2022
[paper]

 
Ke Ma, Sagnik Das, Zhixin Shu, Dimitris Samaras
SIGGRAPH 2022
[paper]

 
ShahRukh Athar, Zexiang Xu, Kalyan Sunkavalli, Eli Shechtman, Zhixin Shu
CVPR 2022
[paper]

 
Jae Shin Yoon, Duygu Ceylan, Tuanfeng Y. Wang, Jingwan Lu, Jimei Yang, Zhixin Shu, Hyun Soo Park
CVPR 2022
[paper]

 
Qiangeng Xu, Zexiang Xu, Julien Philip, Sai Bi, Zhixin Shu, Kalyan Sunkavalli, Ulrich Neumann
CVPR 2022 (oral)
[paper][bib]

 
Sreenithy Chandran, Yannick Hold-Geoffroy, Kalyan Sunkavalli, Zhixin Shu, Suren Jayasuriya
WACV 2021
[paper][bib]

 
Badour AlBahar, Jingwan Lu, Jimei Yang, Zhixin Shu, Eli Shechtman, Jia-Bin Huang
SIGGRAPH Asia (TOG) 2021
[paper][bib]

 
Manuel Lagunas, Xin Sun, Jimei Yang, Ruben Villegas, Jianming Zhang, Zhixin Shu, Belen Masia, Diego Gutierrez
EGSR 2021
[paper][bib]

 
Yuchen Liu, Zhixin Shu, Yijun Li, Zhe Lin, Federico Perazzi, S.Y. Kung
CVPR 2021
[paper][bib]

 
ShahRukh Athar, Zhixin Shu, Dimitris Samaras
FG 2020
[paper][bib]

 
Zhixin Shu, Duygu Ceylan, Kalyan Sunkavalli, Eli Shechtman, Sunil Hadap, Dimitris Samaras
FG 2020 (best paper runner up)
[paper][bib]

 
Sagnik Das*, Ke Ma*, Zhixin Shu, Roy Shilrot, Dimitris Samaras
ICCV 2019
[paper]

 
Mihir Sahasrabudhe*, Zhixin Shu*, Edward Bartrum, Rıza Alp Güler, Dimitris Samaras, Nikos Paragios, Iasonas Kokkinos 
ICCV Workshop 2019
[paper][bib]

 
Mengjiao Wang, Zhixin Shu, Shiyang Cheng, Yannis Panagakis, Dimitris Samaras, Stefanos Zafeiriou
IJCV 2019
[paper][bib]

 
Zhixin Shu, Mihir Sahasrabudhe, Rıza Alp Güler, Dimitris Samaras, Nikos Paragios, Iasonas Kokkinos 
ECCV 2018
[paper][bib][code]

 
Ke Ma, Zhixin Shu, Xue Bai, Jue Wang, Dimitris Samaras
CVPR 2018
[paper][bib]

 
Zhixin Shu, Ersin Yumer, Sunil Hadap, Kalyan Sunkavalli, Eli Shechtman, Dimitris Samaras
CVPR 2017 (oral)
[paper][bib][code]

 
Zhixin Shu, Sunil Hadap, Eli Shechtman, Kalyan Sunkavalli, Sylvain Paris, Dimitris Samaras
TOG (presented at SIGGRAPH) 2017
[paper][bib]

 
Zhixin Shu, Eli Shechtman, Dimitris Samaras, Sunil Hadap
TOG (presented at SIGGRAPH) 2016
[paper][bib]